Denna integritetspolicy upprättas av GREEN COMFORT A/S, CVR-nr DK18000199, "Green Comfort", "vi", "oss" eller "vår" i denna integritetspolicy.

1. Information om behandling av personuppgifter

Din datasäkerhet är viktig för oss och vi vill därför betona att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nedan kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter om dig när vi är personuppgiftsansvariga. Du kan också läsa om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.

 

2. Green Comforts roll som personuppgiftsansvarig

Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi ett antal personuppgifter. Detta gör vi för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar vanliga (icke-känsliga) personuppgifter.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Green Comfort här:

GREEN COMFORT A/S

CVR: DK18000199

Neptunvej 18, 8960 Randers SØ, Danmark

Kontaktpersoner:

Namn på företaget: Green Comfort

Telefon: +45 8641 6511

E-post: info@green-comfort.com

 

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte

Vi behandlar personuppgifter om dig i ett antal olika situationer. Läs mer om vår behandling i de olika situationerna nedan.

 

3.1 Besökare på Green Comforts webbplatser och användare av Green Comforts onlinetjänster

När du besöker Green Comforts webbplatser (t.ex. www.shopgreencomfort.se) eller använder våra andra onlinetjänster (t.ex. på Facebook, Instagram och LinkedIn) kan Green Comfort komma att behandla information om din IP-adress och information om din dator, enhet och webbläsare.

Vi behandlar också information om ditt besök (t.ex. information om hur du kommer in på våra webbplatser, hur du navigerar runt på dem, vilka sidor du besöker, innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett etc.). Dessa personuppgifter samlas in med hjälp av cookies, loggfiler och annan teknik (du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

Vi behandlar även personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du använder webbplatsen eller våra onlinetjänster, t.ex. när du använder vår onlinechatt och när du använder vårt kontaktformulär online, inklusive ditt namn, telefonnummer, e-postadress och annan information som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter för att göra det möjligt för oss att göra relevanta produkter, leveranser, tjänster och service ("Tjänster") tillgängliga för dig och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser och onlinetjänster och de Tjänster vi erbjuder. Vi använder också personuppgifterna för att visa dig innehåll på vår och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll.

Vår grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att göra vår webbplats (och våra onlinetjänster) tillgängliga för dig (artikel 6.1 f i GDPR) eller ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR och avsnitt 3 i cookieförordningen).

Vi lagrar personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på vår webbplats i 5 år.

 

3.2 Green Comfort-kunder

När du är kund hos Green Comfort och genomför köp via vår webbshop behandlar Green Comfort personuppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, köp, betalningsinformation och annan information som du lämnar till oss.

Vi behandlar personuppgifterna i syfte att kunna fullgöra avtalet med våra kunder, leverera Tjänsterna, fakturera, föra statistik och utföra kvalitetshantering samt för att upprätthålla våra kundregister och tillhandahålla allmän service, marknadsföring och försäljning till våra kunder.

Vår grund för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6.1 b i GDPR) eller vårt berättigade intresse av att hantera dina uppgifter som vår kund (artikel 6.1 f i GDPR).

Vi lagrar personuppgifter om våra kunder i 5 år.

 

3.3 Mottagare av marknadsföring

När du får marknadsföring, inklusive nyhetsbrev från Green Comfort, behandlar vi personuppgifter om e-postadress, telefonnummer, namn och produktintresse. Vi behandlar även information om din användning av den marknadsföring vi skickar till dig (inklusive t.ex. om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss, om e-postmeddelandet har lästs och vilka länkar du har öppnat), samt information som du på annat sätt lämnar till oss.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att marknadsföra vårt företag och dess Tjänster, skapa och hantera dig som prenumerant på marknadsföring. Vi använder personuppgifterna om dina preferenser och din användning för att förstå hur våra kunder tar emot vår marknadsföring och för att förbättra marknadsföringen till dig och våra andra kunder i framtiden.

Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post, sms eller annan elektronisk kanal när vi har inhämtat ditt samtycke till detta när detta krävs enligt marknadsföringslagens regler.

Vi använder också personuppgifter om dig för att visa dig innehåll på vår och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll och för att mäta effektiviteten i vårt innehåll och vår marknadsföring. För detta ändamål kan vi ladda upp din e-postadress till annonseringsverktyg som Google eller Facebook i syfte att skicka riktad marknadsföring.

Vår grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att tillgodose din önskan att få marknadsföring från oss, vilket du har samtyckt till enligt marknadsföringslagen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om mottagare av marknadsföring i 2 år.

 

3.4 Deltagare i tävlingar

När du deltar i tävlingar behandlar vi personuppgifter såsom profilnamn, e-postadress, telefonnummer, adress, namn och skostorlek.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera tävlingar, dra vinnare etc.

Vår grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingen och kontakta vinnaren (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Vi lagrar ovanstående information som samlas in i samband med anordnandet av tävlingar i 1 år.

 

3.5 Medlemmar i Green Comforts kundklubb

När du är medlem i Green Comforts kundklubb behandlar vi personuppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, dina köp, produktintressen och skostorlek.

När du går med i vår kundklubb samtycker du till att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig via e-post, sms eller annan elektronisk kanal. Vi behandlar därför även information om dina marknadsförings- eller kommunikationspreferenser och din användning av den marknadsföring vi skickar till dig (inklusive t.ex. om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss, om e-postmeddelandet har lästs och vilka länkar du har öppnat) samt information som du på annat sätt lämnar till oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig de fördelar som medlemskapet i kundklubben innebär, t.ex. inbjudan till VIP-evenemang, tidig tillgång till reor, specialerbjudanden. Därutöver använder vi dina personuppgifter för att administrera vår kundklubb.

Vår grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att administrera medlemskapet (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen) och/eller ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och 10 § i marknadsföringslagen).

Vi lagrar personuppgifter om medlemmar i kundklubben i 30 dagar.

 

4. Delning av dina personuppgifter med andra

Green Comfort kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den ordinarie driften av vår verksamhet.

Green Comfort kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till en myndighet i situationer där vi är särskilt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt lagstiftning och anmälningsskyldighet som vi omfattas av.

Vi strävar efter att begränsa utlämnandet av uppgifter i personligt identifierbar form och därmed utlämnandet av information som kan hänföras till dig personligen.

Green Comfort anförtror även dina personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde. Vårt personuppgiftsbiträde behandlar endast dina personuppgifter för våra ändamål och enligt våra instruktioner.

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och orderuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och för att anpassa dessa betalningsmetoder till dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egen integritetspolicy.

 

5. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

 

6. Lagring, dataintegritet och säkerhet

När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt.

Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa dataskydd för alla personuppgifter som vi behandlar. Vi genomför regelbundet interna uppföljningar av att policyer och åtgärder är tillräckliga och efterlevs.

 

7. Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du kan - villkorslöst och när som helst - återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till oss (se e-post ovan). Att återkalla ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla specifika önskemål från dig i framtiden. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som baserades på samtycket innan det återkallades. Det kommer inte heller att påverka någon behandling som utförs på någon annan laglig grund.

Du kan också - ovillkorligen och när som helst - invända mot vår behandling när den baseras på vårt berättigade intresse.

Dina rättigheter omfattar även följande:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd): I vissa fall har du rätt att få personuppgifter om dig raderade före den tidpunkt då vi normalt skulle radera dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi i fortsättningen endast behandla personuppgifterna - förutom för lagring - med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.
  • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall, och alltid om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.
  • Rätt att lämna in klagomål: Du kan när som helst lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om vår behandling av personuppgifter. Läs mer på www.datatilsynet.dk, där du också kan hitta mer information om dina rättigheter som registrerad.
8. Uppdatering av vår integritetspolicy

Från tid till annan kommer det att vara nödvändigt för oss att uppdatera denna integritetspolicy. Vi ser regelbundet över vår integritetspolicy för att säkerställa att den är uppdaterad, korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning och principer för behandling av personuppgifter. Vi kommer att publicera nya versioner på vår webbplats.

Denna policy har version nr 1 och gäller från och med den 21 maj 2024.