Inledning

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi redogjort för vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder s.k. "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet i syfte att känna igen den, minnas inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner:  http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan ta del av.

Personuppgifter

I allmänhet

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker t.ex. när du tar del av innehåll, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen behandlar vi även Namn, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation. Detta sker typiskt sett i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

Trygghet och säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen och den danska dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer endast att användas för det syfte för vilket de samlades in och kommer att raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller lämnas ut till obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt, t.ex. att skicka nyhetsbrev. Vi använder också informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på uppgifternas art och skälet till att de lagras. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. De behandlar endast uppgifter för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post etc. sker endast om du samtycker till det. Vi anlitar endast personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan ge ett adekvat skydd för dina uppgifter.

Insikter och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av dina uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan ställas till: webshop@shopgreencomfort.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress.

 

Utgivare

Green Comfort A/S (DK18000199)

Neptunvej 18

8960, Randers SØ, Denmark

Telefon: +45 8641 6511

E-post: webshop@shopgreencomfort.se